BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 315695

Data: 9 marca 1999 r.
Nr uchwały: 7/1999
Dotyczy: uchwalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
Uchwała nr 7/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 9 marca 1999 r.


w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Na podstawie art.l042 §1 oraz art.l043 §1, Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.(Dz.U.nr 24,poz.141 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala ,co następuje:


§1


Uchwala Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze