BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304128

Data: 31 marca 1999 r.
Nr uchwały: 8/1999
Dotyczy: powołania Pełnomocnika podejmującego decyzje o wysokości dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON.
Uchwała nr 8/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 31 marca 1999 r.


w sprawie powołania Pełnomocnika podejmującego decyzje o wysokości dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON.

Na podstawie art.32 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U Nr 91, poz.578) oraz §3 ust.3 załącznika do Uchwały Zarządu PFRON nr 31/99 z dnia 25 stycznia 1999 roku w sprawie zatwierdzania zasad dofinansowywania turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON

Zarząd powiatu
uchwala co następuje:

§1

Funkcje Pełnomocnika do podejmowania decyzji o wysokości dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON powierza się Bogusławie Nowak p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.

§2


Przy podejmowaniu decyzji ,o których mowa w §1 Pełnomocnik będzie się kierował zasadami dofinansowywania turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON ,stanowiącymi załącznik do Uchwały Zarządu PFRON nr 31 z dnia 25 stycznia 1 999 roku oraz zasadami określającymi wysokość dofinansowania stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze