BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304394

Data: 31 marca 1999 r.
Nr uchwały: 9/1999
Dotyczy: przekazania środków dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kościelcu Kujawskim w wysokości 50 tys. złotych.
Uchwała nr 9/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 31 marca 1999 r.


w sprawie: przekazania środków dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kościelcu Kujawskim w wysokości 50 tys. złotych.

Na podstawie Art 32 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91 poz.578)

Zarząd Powiatu
uchwala co następuje:

§1


Wyrazić zgodę na uruchomienie z wolnych środków budżetu powiatu kwoty 50.000 zł. na kontynuację budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kościelcu Kujawskim, do czasu otrzymania dotacji celowej na ww. inwestycję.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zgodnie z zawartą umową, inwestycja realizowana jest w części przez UKFiT. Warunkiem dofinansowania jest zakończenie prac do 30 czerwca br. Z uwagi na zagrożenie niespełnienia ww. wymagań konieczne jest przyspieszenie prac i zabezpieczenie środków na ten cel.


Starosta
Leonard Maciejewski