BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304382

Data: 31 marca 1999 r.
Nr uchwały: 10/1999
Dotyczy: wynajmu części budynku Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 345a.
Uchwała nr 10/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 31 marca 1999 r.


w sprawie wynajmu części budynku Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 345a.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U.Nr 91 poz.578),oraz Uchwały Rady Powiatu z dnia 27 marca 1999 roku.

Zarząd Powiatu
uchwala co następuje:

§1


W uchwale z dnia 27 marca 1999 roku Rada Powiatu wyraziła zgodę na wynajem na okres 3 lat z możliwością przedłużenia tego terminu parterowej części budynku Bursy Szkolnictwa Zawodowego z przeznaczeniem na gimnazjum, którego organem prowadzącym będzie Rada Miasta w Inowrocławiu.

§2


1. Szczegółowe warunki najmu określić w odrębnej umowie.
2. Upoważnić Starostę do negocjacji warunków umowy z Zarządem Miasta.

§3


Integralną część umowy stanowi mapka geodezyjna wydzierżawionego terenu i szczegółowy opis techniczny części budynku Bursy.

§4


Wykonanie Uchwały powierzyć Staroście Powiatu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie

W związku ze staraniami Urzędu Miasta i Urzędu Gminy Inowrocław,dotyczącym uruchomienia gimnazjum w dzielnicy Mątwy Rada Powiatu mocą Uchwały nr IV/28/99 z dnia 27 marca postanawia wynająć część parterową budynku Bursy Szkolnictwa Zawodowego na wyżej wymieniony cel.
Uchwała przewiduje wynajem pomieszczeń na okres 3 lat z możliwością przedłużenia tego terminu, oraz upoważniła
Zarząd Powiatu do zawa.rcia stosownej Umowy z Prezydentem Miasta Inowrocławia.


Starosta
Leonard Maciejewski