BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304113

Data: 15 kwietnia 1999 r.
Nr uchwały: 11/1999
Dotyczy: projektu uchwały Rady Powiatu o zmianach w budżecie powiatu na 1999 r.
Uchwała nr 11/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 15 kwietnia 1999 r.


w sprawie: projektu uchwały Rady Powiatu o zmianach w budżecie powiatu na 1999 r.

Na podstawie Art. 32 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz.U. Nr 91 poz. 578 )

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Przyjąć projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 1999 rok.

§2


Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


1. Zmiana uchwały budżetowej powiatu podyktowana jest wprowadzonymi korektami dotacji, subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych..
2. Propozycja zwiększenia wydatków rzeczowych Starostwa wynika z konieczności złagodzenia deficytu, jaki obecnie występuje w sferze tworzenia nowych struktur organizacyjnych powiatu.
3. Proponuje się zmianę brzmienia § 5 uchwały, ponieważ dotychczasowy zapis jest mało czytelny.


Starosta
Leonard Maciejewski