BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316744

Data: 15 kwietnia 1999 r.
Nr uchwały: 12/1999
Dotyczy: ogłoszenia konkurs6w na stanowiska dyrektor6w szkół: III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej w Gniewkowie.
Uchwała nr 12/1999
Zarządu Powiatu
z dnia 15 kwietnia 1999 r.


w sprawie ogłoszenia konkurs6w na stanowiska dyrektor6w szkół: III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej w Gniewkowie.

Na podstawie art 36 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity:Dz.U.z 1996 roku nr 67 poz.329 z późniejszymi zmianami / oraz art.32 ust.2 pkt. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Dz.U.nr 91 poz.578 1 i Uchwały Rady Powiatu nr VI / 35/99 z dnia 27 marca 1999 r. w sprawie określania regulaminu konkursu na stanowiska dyrektor6w szk6l i placówek prowadzonych przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu pracy komisji konkursowej.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im Królowej Jadwigi w Inowrocławiu.

§2


Ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Inowrocławiu.

§3


Ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu.

§4


Ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gniewkowie.

§5


Treść ogłoszenia stanowi załącznik do dzisiejszej uchwały.

§6


Wykonanie Uchwały powierzyć Staroście Powiatu Inowrocławskiego.

§7


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Z dniem 31 sierpnia 1999 roku dyrektorom:
III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Chemicznych i Elektronicznych, Zespołu Szkół Budowlanych wygasa powierzenie stanowiska. Dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gniewkowie odchodzi na emeryturę.
W związku z powyższym na podstawie art.36a ust 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /tekst jednolity:
art 32 ust.2 pkt 5. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym / Dz. U. nr 91 poz.578 i Uchwały Rady Powiatu nr VI/35/99 z dnia 27.03.1999 r. w sprawie określania regulaminu konkursu na stanowiska dyrektor6w szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Inowrocławski oraz regulamin pracy komisji konkursowej zasadne staje się ogłoszenie konkurs6w na stanowiska dyrektorów w/ wymienionych szkół.


Starosta
Leonard Maciejewski