BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304103

Data: 15 kwietnia 1999 r.
Nr uchwały: 13/1999
Dotyczy: upoważnienia do zawarcia umowy ubezpieczeniowej.
Uchwała nr 13/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 15 kwietnia 1999 r.

w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy ubezpieczeniowej.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91,poz.578 z późn. zm. )

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje


§1


Upoważnić Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu Pana Przemysława Paciorka do zawarcia umowy ubezpieczeniowej obejmującej majątek nieruchomy będący w zarządzie w/wym. jednostki organizacyjnej.

§2


Zawarcie umowy winno nastąpić w trybie ustawy O zamówieniach publicznych.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Majątek byłego Zakładu Opieki Zdrowotnej w części ruchomej przeszedł na własność Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na mocy art.47 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 roku. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.Nr 133, poz.872), natomiast majątek nieruchomy stanowi własność samorządu terytorialnego. Dlatego istnieje konieczność upoważnienia Pana Przemysława Paciorka do zawarcia umowy ubezpieczeniowej obejmującej majątek nieruchomy, będący w zarządzie w/wym. jednostki organizacyjnej.


Starosta
Leonard Maciejewski