BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316725

Data: 5 maja 1999 r.
Nr uchwały: 16/1999
Dotyczy: udostępnienia sali komputerowej, biblioteki z czytelnią w budynku III Liceum Ogólnokształcącego imienia Królowej Jadwigi w Inowrocławiu przy ul.Narutowicza 53.
Uchwala nr 16/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 5 maja 1999 r.


w sprawie udostępnienia sali komputerowej, biblioteki z czytelnią w budynku III Liceum Ogólnokształcącego imienia Królowej Jadwigi w Inowrocławiu przy ul.Narutowicza 53.

Na podstawie art.32 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998roku o samorządzie powiatowym(Dz.U.Nr 91 poz.578)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Udostępnić w roku szkolnym 1999/2000 salę komputerową, bibliotekę z czytelnią, które mieszczą się w budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu dla Niepublicznego Gimnazjum, którego organem założycielskim będzie Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Gnieźnieńskiej oddział w Inowrocławiu.

§2


Udostępnienie pomieszczeń wymienionych w §1 nie może kolidować z organizacją pracy III Liceum Ogólnokształcącego.

§3


Wykorzystanie pomieszczeń wymienionych w §1 powinno być zgodne z programem nauczania obowiązującym w gimnazjum.

§4


Upoważnić dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego do podpisania umowy wynajmu według stawek godzinowych ustalonych przez Zarząd Powiatu.

§5


Wykonanie Uchwały powierzyć Staroście Powiatu.

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze