BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 315686

Data: 12 maja 1999 r.
Nr uchwały: 18/1999
Dotyczy: zmian w planie wydatków budżetu powiatu inowrocławskiego na rok 1999.
Uchwała nr 18/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 12 maja 1999 r.


w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu powiatu inowrocławskiego na rok 1999.

Na podstawie Art. 32 ust. 2, pkt 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym ( Dz. U . Nr 91 poz.578 z późniejszymi zmianami) oraz § 5 uchwały Nr VI/27/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 marca 1999 r. w sprawie uchwaleniu budżetu powiatu na rok 1999 oraz § 2 Uchwały nr VII/38/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 1 999r. oraz w związku z Art. 128 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 8 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014)

Zarząd Powiatu
uchwala co następuje:


§1


Na wniosek Inspekcji Weterynaryjnej - powiatowego Inspektoratu w Inowrocławiu dokonać przesunięcia między paragrafami planowanych wydatków tej jednostki w następujący sposób:
1. zmniejszenia - dział 40, rozdział 4013, § 41-42 34,7 tys. zł
2. zwiększenia - dział 40, rozdział 4013 § 11 34,7 tys. zł

§2


Powierzyć wykonanie uchwały Skarbnikowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.


Przewodniczący Zarządu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Ponieważ do planu pierwotnie zgłoszonego przyjęto wartość wynagrodzenia osobowego bez ubruttowienia , należy obecnie dokonać korekty zgodnie z wskaźnikiem 123,0164 %. Zwiększenie funduszu płac nie pociąga za sobą zmian w dziale, rozdziale jak również globalnej kwocie budżetu jednostki.


Starosta
Leonard Maciejewski