BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304070

Data: 12 maja 1999 r.
Nr uchwały: 20/1999
Dotyczy: zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej Pana Adama Matuszaka.
Uchwała nr 20/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 12 maja 1999 r.


w sprawie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej Pana Adama Matuszaka.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. /

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje


1. Zatrudnić Pana Adama Matuszaka z dniem 01.05.1999 na stanowisko p.o Dyektora Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej na czas określony od 01 maja 1999 r. do 31 lipca 1999 r.
2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Powiatu Inowrocławskiego.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie



Z dniem 30 kwietnia 1999 roku wyygasa umowa o pracę zawarta w dniu 2 listopada 1998 roku między Wojewodą Bydgoskim a Panem Adamem Matuszakiem, który sprawował funkcje p.o dyrektora DPS w KołudzieMałej. Prace, którą wykonywał Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej były zgodne z kwalifikacjami i odpowiednie z jego predyspozycjamii zainteresowaniem. Pan Matuszak wykazuje dobrą znajomość przepisów z zakresu pomocy społecznej oraz znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania placówki budżetowej.


Starosta
Leonard Maciejewski