BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304265

Data: 9 czerwca 1999 r.
Nr uchwały: 23/1999
Dotyczy: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 1999.
Uchwała nr 23/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 9 czerwca 1999 r.


w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 1999.

Na podstawie Art 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r, o finansach publicznych (Dz;U. Nr 155 poz.1014)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Ustalić harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na 1999 rok zgodnie z załączonymi zestawieniami.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1999 roku.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zgodnie z Art. 29. Ust. 2 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych, "Zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego ".

Starosta
Leonard Maciejewski