BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 315709

Data: 23 czerwca 1999 r.
Nr uchwały: 26/1999
Dotyczy: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.
Uchwała nr 26/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 23 czerwca 1999 r.

W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.

Na podstawie art36 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 9l)poz.578 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu
uchwała co następuje:


§1


1.W §4 pkt 1,2)3)4 oraz §8 pkt 2 i §lO Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą w Latkowie wyraz "kierownik"zastąpić wyrazem "dyrektor".
2.Załączniki nr l i 2 do niniejszej uchwały stają się załącznikmni do Regulaminu Organizacyjnego Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą w Latkowie.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze