BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317071

Data: 7 lipca 1999 r.
Nr uchwały: 28/1999
Dotyczy: Regulaminu Konkursu na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej prowadzonego przez Powiat Inowrocławski oraz regulamin prac komisji konkursowej.
Uchwała Nr 28/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 7 lipca 1999 r.


w sprawie Regulaminu Konkursu na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej prowadzonego przez Powiat Inowrocławski oraz regulamin prac komisji konkursowej.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U Nr 91 ,poz.578 z późn. zmianami)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej prowadzonego przez Powiat Inowrocławski oraz regulamin prac komisji konkursowej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze