BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 303847

Data: 7 lipca 1999 r.
Nr uchwały: 29/1999
Dotyczy: powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej prowadzonego przez Powiat Inowrocławski.
Uchwała Nr 29/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 7 lipca 1999 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej prowadzonego przez Powiat Inowrocławski.

Na podstawie art.31 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U Nr 91,poz.578 z późn. zmianami) oraz uchwały Zarządu Powiatu w Inowrocławiu Nr 28/99 z dnia 7 lipca 1999 roku w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej prowadzonego przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu prac komisji konkursowej

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Powołuje się komisję konkursową w składzie:
1.Przedstawiciele Zarządu Powiatu w Inowrocławiu:
a) Urszula Iwicka
b)Marian Świątkowski
c)Tadeusz Krauze
2.Przedstawiciele Komisji Społecznej Rady Powiatu w Inowrocławiu:
a)Janusz Kiszka
b)Edward szumlański
3.Przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu:
a)Bogusława Nowak
4.Przedstawiciel Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
a) Kinga Wawrzyniak

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze