BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 315707

Data: 7 lipca 1999 r.
Nr uchwały: 30/1999
Dotyczy: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej oraz na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.
Uchwała Nr 30/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 7 lipca 1999 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej oraz na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.

Na podstawie aI1, 32 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U Nr 91 ,poz. 578 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr 28/99 Zarządu powiatu z 7 lipca 1999r. w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej prowadzonego przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu prac komisji konkursowej.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


1.Ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu oraz dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kołudzie Małej.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr l do niniejszej uchwały.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze