BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304405

Data: 7 lipca 1999 r.
Nr uchwały: 31/1999
Dotyczy: użyczenia części strychu budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 53.
Uchwała nr 31/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 7 lipca 1999 r.

W sprawie użyczenia części strychu budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 53.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (D. U. Nr 91,poz. 578 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Użyczyć na czas nieokreślony część strychu o powierzchni 100 m2 w budynku III Liceum Ogólnokształcącego, Oddziałowi Związku Nauczycielstwa Polskiego w Inowrocławiu z przeznaczeniem na klub nauczyciela.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W związku z potrzebą uruchomienia klubu nauczycielskiego Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Inowrocławiu wystąpił o użyczenie strychu znajdującego się w budynku III Liceum Ogólnokształcącego. Właścicielem tego budynku jest Powiat Inowrocławski. Komisja Edukacji i Kultury przychyliła się do tego wniosku. Nadzór budowlany wydał pozytywną opinię o możliwości adaptacji pomieszczenia.


Starosta
Leonard Maciejewski