BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317050

Data: 25 sierpnia 1999 r.
Nr uchwały: 34/1999
Dotyczy: nie powołania Pani Teresy Frontczak na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.
Uchwała Nr 34/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 sierpnia 1999 r.

w sprawie nie powołania Pani Teresy Frontczak na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 5 Ust. z dn. 5. VI. 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91,poz.578 z późn. zm. ) oraz na pkt 14 Regulaminu Konkursu na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 28/99 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dn. 7 lipca 1999 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Nie powołuje p. Teresy Frontczak na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze