BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304105

Data: 25 sierpnia 1999 r.
Nr uchwały: 35/1999
Dotyczy: zmiany Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej prowadzonego przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu prac komisji konkursowe.
Uchwała Nr 35/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 sierpnia 1999 r.

w sprawie zmiany Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej prowadzonego przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu prac komisji konkursowe.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1999 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U Nr 91,poz.578 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje.


§1


W pkt 4 Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej prowadzonego przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu prac komisji konkursowej skreśla się wyrazy: " wykształcenie średnie i co najmniej 10 lat pracy"

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze