BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316737

Data: 25 sierpnia 1999 r.
Nr uchwały: 36/1999
Dotyczy: ogłoszenia ponownego konkursu na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.
Uchwała Nr 36/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 sierpnia 1999 r.

w sprawie ogłoszenia ponownego konkursu na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dn. 5.VI.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz Uchwały Zarządu Powiatu w Inowrocławiu nr 28/99 z dn. 7.VII.1999 r. w sprawie Regulaminu Konkursu na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


1. Ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze