BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304372

Data: 30 sierpnia 1999 r.
Nr uchwały: 37/1999
Dotyczy: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Kobylnikach.
Uchwała nr 37/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 sierpnia 1999 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Kobylnikach.

Na podstawie art.36a ustawy z dnia 7 września 19991 roku o systemie oświaty /tekst jednolity: Dz.U.z 1996 roku nr 67 poz.329 z późniejszymi zmianami/ oraz art.32 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym Dz.U.nr 91 poz.578/ i Uchwały Rady Powiatu nr VI/35/99 z dnia 27 marca 1999 roku w sprawie określania regulaminu konkursu na stanowisko dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, oraz regulaminu pracy komisji konkursowej, zmienionej Uchwałą Rady Powiatu nr IX/48/99 z dnia 14 lipca 1999 roku.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Kobylnikach.

§2


Treść ogłoszenia stanowi załącznik do dzisiejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Powiatu Inowrocławskiego.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Obecny dyrektor Zespołu Szkól Rolniczych w Kobylnikach złożył z dniem 31.08.1999 roku rezygnację ze stanowiska i poprosi o rozwiązanie umowy o pracę .Rezygnacja została przyjęta.
W związku z powyższym zasadne staje się ogłoszenie konkursu na podstawie art.36 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /tekst jednolity: art.32 ust.2 pkt 5 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym Dz.U.nr 91 poz.578 i Uchwały Rady Powiatu nr VI/35/99 z dnia 27.03.1999 roku /z późniejszymi zmianami/ w sprawie określania regulaminu konkursu na stanowisk dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Inowrocławski na stanowi dyrektora wyżej wymienionej placówki.


Starosta
Leonard Maciejewski