BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317030

Data: 6 października 1999 r.
Nr uchwały: 44/1999
Dotyczy: Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej prowadzonego przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu prac komisji konkursowej.
Uchwała Nr 44/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 6 października 1999 r.

w sprawie Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej prowadzonego przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu prac komisji konkursowej.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U Nr 91,poz. 578 z późn. zmianami )

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej prowadzonego przez Powiat Inowrocławski oraz regulamin prac komisji konkursowej, stanowiący załącznik nr l do niniejszej uchwały.

§2


Traci moc Uchwała Nr 28/99 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 7 lipca 1999 roku w sprawie Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej prowadzonego przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu prac komisji konkursowej.

§3


Traci moc Uchwała Nr 35/99 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 sierpnia 1999 roku w sprawie zmiany Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej prowadzonego przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu prac komisji kursowej.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W związku z koniecznością wprowadzenia zmian do Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej prowadzonego przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu prac komisji konkursowej Zarząd Powiatu Inowrocławiu postanowił uchwalić tenże regulamin w nowej treści.


Starosta
Leonard Maciejewski