BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 315679

Data: 13 października 1999 r.
Nr uchwały: 45/1999
Dotyczy: powierzenia Pani Elżbiecie Sawińskiej stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Kobylnikach.
Uchwała nr 45/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 13 października 1999 r.


w sprawie powierzenia Pani Elżbiecie Sawińskiej stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Kobylnikach.

Na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami)

Zarząd Powiatu .,
uchwala, co następuje:


§1


Powierzyć stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Kobylnikach Pani Elżbiecie Sawińskiej.

§2


Stanowisko powierza się z dniem 15 października 1999 r. do 31 sierpnia 2004 r.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Powiatu Inowrocławskiego.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Powierzenie następuje w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Kobylnikach w dniu 27 września 1999 r. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w terminie 14 dni nie wniosło zastrzeżeń do kandydatki.
W związku z powyższym na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. nr 67 poz. 329) oraz art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. nr 91 poz. 578) zasadne staje się powierzenie stanowiska dyrektora wyżej wymienionej placówki.


Starosta
Leonard Maciejewski