BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317024

Data: 10 listopada 1999 r.
Nr uchwały: 48/1999
Dotyczy: powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej prowadzonego przez Powiat Inowrocławski .
Uchwała nr 48/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 10 listopada 1999 r.


w sprawie powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej prowadzonego przez Powiat Inowrocławsk.i

Na podstawie art. 3 l ust. pkt.5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U Nr 91,poz. 578 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr 44/99 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 6 października 1999 roku w sprawie Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej prowadzonego przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu prac komisji konkursowej

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Powołuje się komisję konkursową przeprowadzającą konkurs na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej prowadzonego przez Powiat Inowrocławski w składzie:
1. Członkowie wskazani przez Zarząd Powiatu:
a) Ryszard Skolasiński
b) Bogusława Nowak
c) Gabriela Cichańska
d) Henryka Kowalczewska
2. Przedstawiciel Komisji Społecznej Rady Powiatu w Inowrocławiu:
a) Edward Szumlański
3) Przedstawiciel Komisji Zdrowia Rady Powiatu w Inowrocławiu:
a) Mieczysław Brola
4) Przedstawiciel Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Bvdgoszczv:
a) Kinga Wawrzyniak

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W związku z podjęciem przez Zarząd Powiatu w dniu 6.10.1999 r Uchwały Nr 44/99 w sprawie Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej prowadzonego przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu prac komisji konkursowej konieczne stało się powołanie komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na to stanowisko, w składzie określonym przez
tenże Regulamin.


Wicestarosta
Marian Świątkowski

.