BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 303766

Data: 12 listopada 1999 r.
Nr uchwały: 49/1999
Dotyczy: przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2000 rok.
Uchwała nr 49/1999
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 listopada 1999 r.


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2000 rok.

Na podstawie art. 119 i 123 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych /Dz.U. 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami oraz art. 32 ust. 2 pkt. 1 z dnia 5.VI.1998 r. o samorządzie powiatowym / Dz.U. nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami /

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


1. Przyjąć projekt budżetu powiatu na 2000 rok wraz z informacją o stanie mienia powiatu i przedłożyć Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania.
2. Projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Powiatu podstawą gospodarki budżetowej jest niniejszy projekt budżetu przedłożony Radzie Powiatu.

§3


Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Opracowanie Uchwały projektu budżetu powiatu inowrocławskiego wynika z przepisów zawartych w Rozdz. 2 art. 119 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych Dz.U. nr 155 poz. 1014 w związku z czym zachodzi potrzeba podjęcia niniejszej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski