BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304139

Data: 1 grudnia 1999 r.
Nr uchwały: 54/1999
Dotyczy: powołania Pana Włodzimierza Figasa na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.
Uchwała nr 54/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 1 grudnia 1999 r.


w sprawie powołania Pana Włodzimierza Figasa na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 5 ust.Z dnia 5.VI.1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91. poz. 578 z późn. zm.) oraz Roz. IV, pkt. 8 Regulaminu Konkursowego na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 44/99 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 6 października 1999 roku.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje

§1


Z dniem 1 grudnia 1999 roku powołuje na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu Pana Włodzimierza Figasa.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu konkursu wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej i przedstawiła go Zarządowi, który korzystając ze swoich kompetencji powołał go na to stanowisko.


Starosta
Leonard Maciejewski