BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316759

Data: 6 grudnia 1999 r.
Nr uchwały: 55/1999
Dotyczy: zmiany uchwały o przyjęciu projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2000 rok.
Uchwała nr 55/1999
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 6 grudnia 1999 r.

w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2000 rok.

Na podstawie art.119 i 123 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami/ oraz art.32 ust. 2 pkt. 1 z dnia 5.VI.1998r. o samorządzie powiatowym /Dz.U. Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami/.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


W uchwale nr 49/99 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 12 listopada 1999r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2000 r. dokonać zmiany załącznika do przedmiotowej uchwały o którym mowa. Uaktualniony załącznik stanowi w § 1 pkt. 2 integralną część tej uchwały.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Konieczność dokonania zmiany załącznika stanowiącego projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2000 rok wynika z uwzględnienia wniosków Komisji Rady Powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski