BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304337

Data: 2 lutego 2000 r.
Nr uchwały: 64/2000
Dotyczy: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.
Uchwała nr 64/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 2 lutego 2000 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.

Na podstawie art .36 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U Nr 91, poz. 578 z późn. zmianami ) w związku z art.47 a ust. l ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej ( tekst jednolity z 1998 roku Dz. U Nr 64 ,poz.414 z późn. zmianami)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Jednostki te działają w oparciu o regulamin organizacyjny uchwalany przez zarząd powiatu. W związku z tym, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie posiada regulaminu organizacyjnego konieczne jest jego uchwalenie.


Starosta
Leonard Maciejewski