BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 303786

Data: 2 lutego 2000 r.
Nr uchwały: 66/2000
Dotyczy: przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała nr 66/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 2 lutego 2000 r.


w sprawie przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, oraz Uchwalę Rady Powiatu Nr XII/7C 99 z dnia 22 grudnia 1999r. oraz art. 68 Ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych /Dz.U. nr 119 poz. 773 z 1998r. z późniejszymi zmianami/.

§1


1/ Zarząd określa tryb postępowania o wykonanie bankowej obsługi powiatu inowrocławskiego jako tryb zapytania o cenę.
2/ Zapytanie o cenę stanowi załącznik niniejszej Uchwały.

§2


Zarząd kieruje zapytanie o cenę zgodnie z art. 67 w/w Ustawy do następujących banków:
- Bank Gospodarki Żywnościowej SA w Warszawie O/Inowrocław ul. Dworcowa 52/54
- Bank Polska Kasa Opieki SA Inowrocław ul. Dworcowa 29
- Wielkopolski Bank Kredytowy SA O/Inowrocław ul. Grodzka 5/7
- Powszechna Kasa Oszczędności Bank PaństwowyInowrocław ul. Kr. Jadwigi.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W związku z realizacją Uchwały Rady Powiatu nr XII/70/99 z dnia 22 grudnia 1999r. zobowiązującej Zarząd Powiatu do podjęcia nie- zbędnych czynności do przeprowadzenia postępowania w sprawie wy- boru obsługi bankowej budżetu należało podjąć niniejszą Uchwałę.


Starosta
Leonard Maciejewski