BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304341

Data: 16 lutego 2000 r.
Nr uchwały: 67/2000
Dotyczy: przekazania zarządzania drogami w granicach miasta Inowrocławia, zaliczanymi do kategorii dróg powiatowych.
Uchwała nr 67/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 16 lutego 2000 r.


w sprawie przekazania zarządzania drogami w granicach miasta Inowrocławia, zaliczanymi do kategorii dróg powiatowych.

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego Nr XXIII/72/2000 z dnia 19.01.2000 roku.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Akceptuje treść projektu "Porozumienia" w sprawie przekazania - przejęcia zarządzania drogami w granicach miasta Inowrocławia, zaliczonymi do kategorii dróg powiatowych" uzgodnionego z Zarządem Miasta Inowrocławia.

§2


Upoważnia Starostę i Wicestarostę do podpisania "Porozumienia", o którym mowa w §1 uchwały .

§3


Realizację "Porozumienia" powierza się Zarządowi Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Niniejsze "Porozumienie" jest Uchwały Rady Powiatu Nr XIII/72/2000 z dnia 19.01.2000 r. Zawiera w sobie całość spraw niezbędnych do właściwego przekazania -przyjęcia dróg powiatowych w mieście Inowrocławiu. Efektem wprowadzenia omawianego "Porozumienia" będzie zdecydowanie korzystniejsze zarządzanie drogami, chociażby z racji ominięcia zbędnych etapów związanych z uzgodnieniami między różnymi zarządcami.


Starosta
Leonard Maciejewski