BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317037

Data: 16 lutego 2000 r.
Nr uchwały: 69/2000
Dotyczy: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000.
Uchwała nr 69/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 16 lutego 2000 r.


w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000.

Na podstawie Art 29 ust. 2,3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Ustalić harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2000 rok zgodnie z załączonymi zestawieniami.

§2


Udzielić podległym i nadzorowanym jednostkom informacji o harmonogramie, określonym w §1 uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zgodnie z Art. 29. Ust 2 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych, "zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego ".


Starosta
Leonard Maciejewski