BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304305

Data: 8 marca 2000 r.
Nr uchwały: 70/2000
Dotyczy: przyjęcia informacji dotyczącej przeniesienia planowanych wydatków budżetowych.
Uchwała nr 70/2000
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 8 marca 2000 r.


w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej przeniesienia planowanych wydatków budżetowych.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo- rządzie powiatowym /Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami, art. 128 ust. 3 z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 1 Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami 1 oraz Uchwały Nr 62/2000 Zarządu Powiatu z dnia 2 lutego 2000r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w związku z § 6 Uchwały Nr XII/68/99 Rady Powiatu z 22 grudnia 1999r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2000 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć informację Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Inowrocławiu, dotyczącą dokonania przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do Uchwały.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Decyzją Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Inowrocławiu dokonano przeniesienia planowanych wydatków poprzez zmniejszenie § 35 a zwiększenie § 17,41,42.
Powyższa zmiana podyktowana jest korektą mylnie dokonanego planowania wydatków w paragrafach w dziale 8531 Inspekcja sanitarna w ramach otrzymanego budżetu na 2000 rok.


Starosta
Leonard Maciejewski