BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304156

Data: 22 marca 2000 r.
Nr uchwały: 95/2000
Dotyczy: zmiany siedziby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu.
Uchwała nr 95/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 22 marca 2000 r.


w sprawie zmiany siedziby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz.578 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Przenieść z dniem 1 kwietnia 2000 roku Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną z budynku przy ul.Narutowicza 47 do budynku przy ul. Roosevelta 23 i tym samym zmienić siedzibę Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Inowrocławiu.

§2


Ustanowić dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu zarządcą budynku przy ul. Roosevelta 23.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Powiatu Inowrocławskiego.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Decyzja Wydziału Architektury i Budownictwa nr 7354-4/2000 zezwala a zmianę sposobu użytkowania budynku "B" Bursy Szkolnej Nr 1. Przeniesienie siedziby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w 10wrocławiu z ul. Narutowicza 47 do budynku przy ul. Roosevelta 23 powoduje polepszenie warunków realizacji zadań statutowych tej placówki. Umożliwi jednocześnie poszerzenie bazy lokalowej III Liceum Ogólnokształcącego. W związku z powyższym wywołanie uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski