BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317073

Data: 29 marca 2000 r.
Nr uchwały: 98/2000
Dotyczy: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg w mieście Inowrocław do kategorii dróg gminnych.
Uchwała nr 98/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 marca 2000 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg w mieście Inowrocław do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 32 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Zaopiniować pozytywnie zaliczenie dróg w mieście Inowrocław przebiegających ulicami: Jana Brzechwy, Janiny Porazińskiej, Jana Marcina Szancera, Czesława Janczarskiego, Kornela Makuszyńskiego, Ewy Szelburg Zarębiny, M. Kownackiej, Bartka Nowaka, Kazimierza Burzyńskiego, Rodu Czaplów, Piotra Bartoszcze, Stanisława Łuczaka, Stanisława Szenica, J. Krzymińskiego, Gen. F. Kleeberga, S. Kiełbasiewicza, Z. Błażka, J. Kusocińskiego, St. Wachowiaka, Mieszka I do kategorii dróg gminnych.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Dróg w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. l ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. zarządy powiatów opiniują zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych. Urząd Miasta zwrócił się o wyrażenie takiej opinii. Dot. §1.
Proponowane drogi łączą się w granicach miasta Inowrocławia z drogami należącymi do kategorii dróg gminnych i powiatowych.
Uchwała nie narusza możliwości rozwojowych połączeń drogowych Powiatu Inowrocławskiego.


Starosta
Leonard Maciejewski