BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317068

Data: 29 marca 2000 r.
Nr uchwały: 99/2000
Dotyczy: wyrażenia opinii dotyczącej zakwalifikowania dróg do dróg gminnych Miasta i Gminy Kruszwica.
Uchwała nr 99/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 marca 2000 r.


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zakwalifikowania dróg do dróg gminnych Miasta i Gminy Kruszwica.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.).

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


1. Zaopiniować pozytywnie zaliczenie do kategorii dróg gminnych Miasta i Gminy Kruszwica drogi ujęte w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zarządy powiatów opiniują zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych. Zarząd Miasta i Gminy Kruszwica zwrócił się o wyrażenie takiej opinii. Uchwała nie narusza możliwości rozwojowych połączeń drogowych Powiatu Inowrocławskiego. Jest zachowana ciągłość dróg powiatowych.


Starosta
Leonard Maciejewski