BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 303842

Data: 29 marca 2000 r.
Nr uchwały: 100/2000
Dotyczy: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych Powiatu Radziejowskiego.
Uchwała nr 100/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 marca 2000 r.


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych Powiatu Radziejowskiego.

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


1. Zaopiniować pozytywnie zaliczenie drogi nr 46739 na odcinku Papros - Dobre jaka drogi powiatowej.
2. Zaopiniować pozytywnie zaliczenie drogi nr 46742 na odcinku Skotniki - Broniewo jako drogi powiatowej.
3. Zaopiniować pozytywnie zaliczenie drogi nr 46770 na odcinku Brześć - Piotrków Kujawski jako drogi powiatowej.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1 998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.) zarządy powiatów sąsiednich opiniują zaliczenie dróg do kategorii dróg powiatowych.
Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie zwrócił się o wyrażenie takiej opinii.
Dot.§ 1 pkt 1
Proponowana droga powiatowa nr 46739 na odcinku Papros - Dobre łączy się na granicy powiatów z drogą powiatową nr 677, która jest drogą powiatową na terenie Powiatu Inowrocławskiego na odcinku Kruszwica - Papros.
Dot.§ 1 pkt 2
Proponowana droga powiatowa nr 46742 na odcinku Skotniki - Broniewo łączy się na granicy powiatów z drogą powiatową nr 678, która jest drogą powiatową na terenie Powiatu Inowrocławskiego na odcinku Wola Wapowska - Skotniki.
Dot.§ 1 pkt 3
Proponowana droga powiatowa nr 46770 na odcinku Brześć - Piotrków Kujawski łączy się na granicy powiatów z drogą powiatową nr 694, która jest drogą powiatową na terenie Powiatu Inowrocławskiego na odcinku Kicko - Brześć.
Uchwała nie narusza możliwości rozwojowych połączeń drogowych między Powiatem Radziejowskim a Powiatem Inowrocławskim.
Jest zachowana ciągłość dróg powiatowych przecinających granicę powiatów Radziejowskiego i Inowrocławskiego.


Starosta
Leonard Maciejewski