BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 303815

Data: 17 maja 2000 r.
Nr uchwały: 108/2000
Dotyczy: ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół: Zespołu Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu oraz Liceum Ogólnokształcącego w Kruszwicy.
Uchwała nr 108/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 17 maja 2000 r.


w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół:
Zespołu Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu oraz Liceum Ogólnokształcącego w Kruszwicy.


Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 7 września 1999 roku o systemie oświaty /tekst jednolity: Dz. U. z 1996 roku nr 67poz.329 z późniejszymi zmianami/ oraz art.32 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowymi Dz.U.nr.91 poz.578/ i Uchwały Rady Powiatu nr VI/35/99 z dnia 27 marca 1999 r. w sprawie określania regulaminu konkursu na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Inowrocław, oraz regulaminu pracy komisji konkursowej.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu.

§2


Ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Kruszwicy.

§3


Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§4


Wykonanie Uchwały powierzyć Staroście Powiatu Inowrocławskiego.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Z dniem 31 sierpnia 2000 roku dyrektorom:
Zespołu Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu oraz Liceum Ogólnokształcącego w Kruszwicy wygasa powierzenie stanowiska.
W związku z powyższym na podstawie art. 36 a ust. 5 ustawy z dnia 7września 1991r. o systemie oświaty/ tekst jednolity: art.32 ust.2 pkt.5 Ustawy z dnia 5czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowymi Dz. U. nr 91 poz.578 i Uchwały Rady Powiatu nr VI/35/99 z dnia 27.03 1999r w sprawie określania. regulaminu konkursu na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, .oraz regulamin pracy komisji konkursowej zasadne staje się ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektorów w/w szkół.


Starosta
Leonard Maciejewski