BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316715

Data: 9 sierpnia 2000 r.
Nr uchwały: 115/2000
Dotyczy: wyrażenia opinii dotyczącej zakwalifikowania dróg do kategorii dróg powiatowych Powiatu Bydgoskiego.
Uchwała Nr 115/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 9 sierpnia 2000 r.


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zakwalifikowania dróg do kategorii dróg powiatowych Powiatu Bydgoskiego.

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.).

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Opiniuje pozytywnie zaliczenie drogi nr 05557 Nowa Wieś Wielka - Pęchowo oraz drogi nr 05575 Cierpice - Inowrocław do kategorii dróg powiatowych.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. m 14 poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 91 poz. 578 z późn. zm.) zarządy powiatów sąsiednich opiniują zaliczenie dróg do kategorii dróg powiatowych.
Starosta Bydgoski zwrócił się o wyrażenie takiej opinii. Dot. § 1. Uchwała nie narusza możliwości-rozwojowych połączeń drogowych między Powiatem Bydgoskim i Powiatem Inowrocławskim. Będzie zachowana ciągłość dróg powiatowych przecinających granicę powiatów.


Starosta
Leonard Maciejewski