BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317026

Data: 30 sierpnia 2000 r.
Nr uchwały: 118/2000
Dotyczy: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2000 roku.
Uchwała nr 118/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 sierpnia 2000 r.


w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2000 roku.


Na podstawie art.32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami), art.135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.nr 155, poz.1014; z późn.zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2000 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2


1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2000 roku Radzie Powiatu w Inowrocławiu.
2. Przekazać informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2000 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Spełniając obowiązek określony w art. 135 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz.U.1998 nr 155 poz. 1014; z późn.zm.) przedstawiamy informację o przebiegu realizacji budżetu w I półroczu 2000 r. i prosimy o jego przyjęcie.


Wicestarosta
Marian Świątkowski