BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304397

Data: 2 listopada 2000 r.
Nr uchwały: 126/2000
Dotyczy: korekty harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000.
Uchwała nr 126/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 2 listopada 2000 r.

w sprawie korekty harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2000.

Na podstawie art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.),

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Skorygować harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2000 rok zgodnie z załączonymi zestawieniami.

§2


Udzielić podległym i nadzorowanym jednostkom informacji o harmonogramie określonym w §1 uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zgodnie z art.29 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, "Zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego".
Korekta opracowanego uprzednio harmonogramu jest wynikiem zmian w budżecie powiatu wprowadzonych decyzjami Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dotyczących dotacji oraz wskutek zwiększenia planów dochodów własnych.


Starosta
Leonard Maciejewski