BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304377

Data: 15 listopada 2000 r.
Nr uchwały: 131/2000
Dotyczy: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Inowrocławiu.
Uchwała nr 131/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 15 listopada 2000 r.


w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32. ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm./ w związku z art. 47 a ustawy z dnia 29 listopada 1990 o pomocy społecznej / tekst jednolity Dz. U. Nr 64 poz. 414 z 1998 roku z późn. zm./ oraz Uchwały Nr 130/2000 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie: Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo- wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu prac komisji konkursowej

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


1. Ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Inowrocławiu.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W związku z upływem okresu, czasu na jaki powierzono sprawowanie funkcji dyrektora Domu Dziecka w Inowrocławiu Pani Irenie Grankowskiej, który nastąpi z dniem 31 grudnia 2000 roku, konieczne jest ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora w/w Domu Dziecka.
Zgodnie z Uchwałą Nr 130/2000 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie: Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo- wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu prac komisji konkursowej, kandydat na dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej wyłaniany jest w drodze konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Inowrocławiu.
Z tego względu uważamy za zasadne podjęcie przez Zarząd Powiatu uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski