BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304087

Data: 6 grudnia 2000 r.
Nr uchwały: 139/2000
Dotyczy: powołania Przewodniczącego Rady Programowej mapy numerycznej miasta Inowrocławia oraz Przewodniczącego Komisji Odbioru.
Uchwała nr 139/2000
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 6 grudnia 2000 r.


w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Programowej mapy numerycznej miasta Inowrocławia oraz Przewodniczącego Komisji Odbioru.

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


W oparciu o podpisaną umowę intencyjną Nr GN - 174310/1/2000 z dnia 21.02.2000 r., § 4 pkt 3, § 5 pkt 3 po uzgodnieniu z Zarządem Miasta Inowrocławia powołuje Przewodniczącego Rady Programowej mapy numerycznej miasta Inowrocławia oraz Przewodniczącego Komisji Odbioru mapy numerycznej Pana mgr inż. Zbigniewa Siudę - Geodetę Powiatowego.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Podpisana umowa intencyjna w § 4 pkt 3 obliguje Zarząd Powiatu po uzgodnieniu z Zarządem Miasta do wyznaczenia Przewodniczącego Rady Programowej, której zadaniem jest sprawowanie koordynacji i nadzoru nad realizacją mapy. Natomiast w § 5 pkt 3 ta sama umowa obliguje również do powołania Przewodniczącego Komisji Odbioru robót wykonanych w danym roku kalendarzowym. Połączenie obu funkcji wynika z racjonalnego i merytorycznego podejścia do opracowywanej mapy numerycznej. Wymieniona uchwała aktualna będzie do czasu zakończenia prac w zakresie realizacji opracowania mapy numerycznej.


Wicestarosta
Marian Świątkowski