BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 303851

Data: 3 stycznia 2001 r.
Nr uchwały: 149/2001
Dotyczy: zatwierdzenia ogłoszenia dotyczącego projektu składania ofert na stanowisko dyrektora samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.
Uchwała nr 149/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 3 stycznia 2001 r.

w sprawie: zatwierdzenia ogłoszenia dotyczącego projektu składania ofert na stanowisko dyrektora samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.

Na podstawie art.32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 91 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust.4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.) i §1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju (Dz. U. Nr 44 poz. 520) w związku z §2 uchwały Nr XXIII/172/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


1. Zatwierdzić projekt ogłoszenia dotyczącego składania ofert na stanowisko dyrektora samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, ul. Poznańska 97.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W związku ze złożeniem wniosku o rozwiązanie stosunku pracy przez Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu z dniem 31 grudnia 2000 r. ze stanowiska dyrektora tegoż zakładu, który został uwzględniony przez Radę Powiatu w Inowrocławiu uchwałą Nr XXIII/173/2000, z dnia 29 grudnia 2000 r. konieczne stało się dokonanie wyboru dyrektora PSZOZ w Inowrocławiu.
Uchwała Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie odwołania Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu i rozp. Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju (Dz. U. Nr 44 poz. 520) oraz art. 32 ust. 1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.), wywołuje podjęcie przez Zarząd Powiatu w Inowrocławiu uchwały w sprawie ogłoszenia dotyczącego składania ofert na stanowisko dyrektora samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski