BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304427

Data: 10 stycznia 2001 r.
Nr uchwały: 150/2001
Dotyczy: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.
Uchwała nr 150/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 10 stycznia 2001 r.

W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 36a ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 roku Nr 67 poz. 329 z późn. zm. ) oraz art.32 pkt.5, ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 91 poz. 578 z 1998 r., z późn. zm.) i Uchwałą Rady Powiatu Nr VI/35/99 z dnia 27 marca 1999 r. z późn. zm. w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki prowadzonej przez Powiat Inowrocławski, regulaminu pracy komisji konkursowej.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.

§2


Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Uchwałą Rady Powiatu w Inowrocławiu Nr XXII/166/2000 z dnia 29 listopada 2000 r. utworzono Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu. Na podstawie art. 36 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1996 r. poz. 329 z późn. zm.) powierzenie stanowiska dyrektora następuje w drodze konkursu. W związku z powyższym zasadne staje się wywołanie niniejszej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski