BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316750

Data: 17 stycznia 2001 r.
Nr uchwały: 154/2001
Dotyczy: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu.
Uchwała nr 154/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 17 stycznia 2001 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 36 a ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj.1996 r.,Dz. U. nr 67, poz.329 z późn. zm.) oraz art 32 ust.2 pkt.2,5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.nr.91, poz.578,z późn.zm.) W związku z Uchwałą Rady Powiatu nr VI /35/99 z dnia 27 marca 1999 r. z późn.zm. w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki prowadzonej przez Powiat Inowrocławski regulaminu pracy komisji konkursowej.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu.

§2


Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie Uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Z dniem 28 lutego 2001 roku Panu Jarosławowi Jasińskiemu upływa okres pełnienia funkcji dyrektora Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu. Na podstawie 8rt.36 a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 67 z 1996 r.poz.329 z późn. zm.) kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu W związku z powyższym zasadne staje się wywołanie niniejszej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski