BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304364

Data: 25 stycznia 2001 r.
Nr uchwały: 156/2001
Dotyczy: powołania Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.
Uchwała nr 156/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 stycznia 2001 r.


w sprawie: powołania Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) w związku z § 2 uchwały Nr XXIII! 172/ 2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz §15 Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Powołać p. Eligiusza Patalasa na stanowisko Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu z dniem 1 lutego 2001 r., na czas nieokreślony.

§2


Wykonanie uchwały, w tym sporządzenie w imieniu Zarządu Powiatu aktu powołania, powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zgodnie z § 2 Uchwały Nr XXIII/ 172/ 2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu zatrudnienie oraz prowadzenie innych spraw związanych z zatrudnieniem dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu Rada Powiatu powierzyła Zarządowi Powiatu. W wyniku postępowania ofertowego Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2001 r. po przeprowadzeniu rozmów indywidualnych z kandydatami wyłonił Pana Eligiusza Patalasa na stanowisko dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu. .
Z tego też względu uważam za zasadne przyjęcie przez Zarząd Powiatu w Inowrocławiu uchwały w sprawie powołania dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski