BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304107

Data: 7 lutego 2001 r.
Nr uchwały: 159/2001
Dotyczy: wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej części pomieszczeń magazynowych w magazynie przy ul. Miechowickiej oraz terenu przyległego Wielobranżowemu Przedsiębiorstw Budowlanemu s.c. Kostka z Inowrocławia.
Uchwała nr 159/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 7 lutego 2001 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej części pomieszczeń magazynowych w magazynie przy ul. Miechowickiej oraz terenu przyległego Wielobranżowemu Przedsiębiorstw Budowlanemu s.c. Kostka z Inowrocławia.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz.578 z późn. zm. ) w związku z pkt 7 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/ 2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Wyrazić zgodę na wydzierżawienie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na okres do trzech lat części pomieszczeń magazynowych o powierzchni użytkowej 243 m 2 w magazynie przy ul. Miechowickiej oraz terenu przyległego o powierzchni 1020 m 2 Wielobranżowemu Przedsiębiorstwu Budowlanemu "Kostka" z Inowrocławia.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W dniu 29 stycznia 200 l roku do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek z-cy Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o wyrażenie zgody na wydzierżawienie przez tenże Zakład części pomieszczeń magazynowych w magazynie przy ul. Miechowickiej o pow. użytkowej 243 m 2 wraz z przyległym terenem o powierzchni 1020 m 2 Wielobranżowemu Przedsiębiorstwu Budowlanemu s.c. "Kostka" z Inowrocławia. Wysokość czynszu dzierżawnego przekracza rocznie równowartość 3.000 BURO, stąd też podjęcie w tej sprawie uchwały należy do Zarządu Powiatu. Wniosek dyrektora zawiera uzasadnienie, z którego wynika, iż wspomniana dzierżawa nie jest związana z ograniczaniem działalności statutowej PSZOZ w Inowrocławiu i pozwoli na uzyskiwanie przez tenże Zakład korzyści finansowych.
Z powyższych względów uważam za zasadne podjęcie przez Zarząd Powiatu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej części pomieszczeń magazynowych w magazynie przy ul. Miechowickiej oraz terenu przyległego Wielobranżowemu Przedsiębiorstw Budowlanemu s.c. Kostka z Inowrocławia.


Starosta
Leonard Maciejewski