BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304331

Data: 14 lutego 2001 r.
Nr uchwały: 162/2001
Dotyczy: planu dochodów pobieranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przekazywanych do budżetu państwa w 2001 roku.
Uchwała nr 162/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 14 lutego 2001 r.


w sprawie planu dochodów pobieranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przekazywanych do budżetu państwa w 2001 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.), art. 126 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz.1014 z późn. zm.),

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Plan dochodów pobieranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przekazywanych do budżetu państwa w 2001 r. ustala się w wysokości 1.527.664,-zł.

§2


Plan dochodów określonych w §1 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

>§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Spełniając obowiązek określony w art. 126 ust.l pkt.3 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz.U. Nr 155, poz. 1014, z późn.zm.) ustalono plan dochodów pobieranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przekazywanych do budżetu państwa w 2001 roku.


Starosta
Leonard Maciejewski