BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 303790

Data: 14 lutego 2001 r.
Nr uchwały: 163/2001
Dotyczy: wyrażenia zgody na sprzedaż złomu mostowego z konstrukcji MS-54 znajdującego się w miejscowości Wojdal.
Uchwała nr 163/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 14 lutego 2001 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż złomu mostowego z konstrukcji MS-54 znajdującego się w miejscowości Wojdal.

Na podstawie § 55 ust. 2 pkt. 3 oraz § 60 ust. 1 Statutu Powiatu Inowrocławskiego (Dz.U. z 1999 Nr 50, poz. 446), oraz art. 48 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Wyrazić zgodę na sprzedaż złomu mostowego z konstrukcji MS-54 znajdującego się w miejscowości Wojdal.

§2


Wyboru kupującego dokonać po zebraniu ofert.

§3


Do zawarcia umowy sprzedaży upoważnić Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu :z/s w Latkowie, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu w Inowrocławiu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Złom mostowy w/g klasyfikacji środków trwałych dla mostów ( KST - 223 ) przedstawia wartość księgową - O, został zbudowany w 1978r. Szacunkowy koszt rozbiórki mostu wraz ze złożeniem na placu magazynowym określa się na około 300.000 zł. Z uwagi na bezużyteczną konstrukcję mostu najbardziej racjonalna i ekonomiczna jest sprzedaż po cenie złomu użytkowego w zamian za jego rozbiórkę, wywóz i uporządkowanie placu.


Starosta
Leonard Maciejewski