BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316723

Data: 28 lutego 2001 r.
Nr uchwały: 164/2001
Dotyczy: zatrudnienia dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu.
Uchwała nr 164/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 lutego 2001 r.

w sprawie zatrudnienia dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust 2, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. nr 91, poz.578 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXII/165/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Zatrudnić Panią Danutę Mikołaj czak, dotychczasową główną księgową II Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu, na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu, z dniem 1 marca 2001 r.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Na podstawie Uchwały Nr XXII/165/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dniem 01.04.2001 r. powstaje Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu. Ze względu na przeprowadzenie prac organizacyjnych związanych z utworzeniem nowej jednostki konieczne jest wcześniejsze zatrudnienia dyrektora. Zgodnie z art. 32, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, z późn.zm.) oraz ze Statutem Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych, zatrudnienie kierownika jednostki organizacyjnej powiatu należy do Zarządu Powiatu. W związku z powyższym wywołanie uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski