BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304282

Data: 7 marca 2001 r.
Nr uchwały: 170/2001
Dotyczy: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001.
Uchwała nr 170/2001
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 7 marca 2001 r.


w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2001.

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 577 z późniejszymi zmianami) i art 29 ust. 2,3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz.1014)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Ustalić harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2001 rok zgodnie z załączonymi zestawieniami.

§2


Udzielić podległym i nadzorowanym jednostkom informacji o harmonogramie określonym w §1 uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zgodnie z Art. 29. Ust. 2 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu opracował harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.


Starosta
Leonard Maciejewski